spis treści serwisu strona startowa Kontakt

2-Metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon (Primina)

2-Metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon, czyli primina (prymina) to główny hapten pierwiosnka kubkowatego (Primula obconica) obecny w liściach, łodydze i włoskach tej rośliny. Może powodować wyprysk powietrznopochodny.

Częstość uczulenia: 0,2-1,1% chorych zakwalifikowanych do testów płatkowych.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: Primina; Prymina; Primin; Primin; 1-Isopropyl-3-methyl-s-pyrazolyldimethyl carbamate; 2-Methoxy-6-n-pentyl-4-benzoquinone; 2-Methoxy-6-pentylbenzoquinone; dimethylcarbamic acid 3-methyl-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-5-yl ester; Isopropylmethylpyrazolyl dimethylcarbamate; Carbamic acid dimethyl-,1-isopropyl-3-methyl-pyrazol-5-yl ester; Dimethyl-5-(isopropyl-3-methyl-pyrazolyl)carbamate; Isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate; Isolan; Saolan.

Substancja testowa: 2-metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon 0,01% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. M-008)

Autor opisu: Profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 25 July 2019.

sprawdz

 

polecamy