spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Dimetakrylan trietylenoglikolu (TEGDMA, TEGMA)

Dimetakrylan trietylenoglikolu, inaczej dimetakrylan trójetylenoglikolu (TEGDMA, TEGMA) to sieciujący monomer metakrylowy o wzorze chemicznym C14H22O6 używany jako czynnik sieciujący w klejach i materiałach dentystycznych.

Występowanie w kosmetykach: dimetakrylan trietylenoglikolu jest dodawany do odżywek do paznokci w celu wzmocnienia i ochrony płytki paznokciowej.

INCI*: TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE
*INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - ujednolicone, międzynarodowe nazwy składników kosmetyków. W takiej postaci nazwa substancji występuje w opisie składu kosmetyku.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: dimetakrylan trietylenoglikolu; dimetakrylan trójetylenoglikolu; triethylene glycol dimethacrylate; TEGDMA; TEGMA; Tedma; NK ester 3G; Triethylene dimethacrylate; TGM 3PC; TGM 3S; TGM 3; TGM 35; Polyester TGM 3; Polyester TGM-3; (Ethane-1,2-diyl bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate); Ethylene bis(oxyethylene) methacrylate; Methacrylic acid, diester with triethylene glycol; 2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate; CAS# 109-16-0; EC# 203-652-6.

Częstość uczulenia: od 1,1% (kobiety bez regularnego kontaktu z akrylanami) do 14,7% kobiet narażonych zawodowo na akrylany i noszących paznokcie akrylowe.

Uwaga: Pacjenci uczuleni na dimetakrylan trietylenoglikolu są obciążeniu dużym ryzykiem uczulenia na inne akrylany i metakrylany (reakcje krzyżowe), dlatego należy wykonać u nich testy z pełną serią metakrylanów i akrylanów.

Substancja testowa: Dimetakrylan trietylenoglikolu 2% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. B-017)

Autor opisu: profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 3 August 2019.

sprawdz

 

polecamy