spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Dibutyloditiokarbaminian cynku (ZBC, ZDBC)

Dibutyloditiokarbaminian cynku (ZBC, ZDBC) to związek chemiczny z grupy karbaminianów o wzorze chemicznym C18H36N2S4Zn stosowany w przemyśle gumowym jako aktywator, akcelerator (przyspieszacz wulkanizacji) oraz środek zapobiegający niszczeniu gum naturalnych, butadienowych, styreno-butadienowych, nitrylo-butadienowych, butylowych oraz etyleno-propylenodienowych terpolimerów.

Dibutyloditiokarbaminian cynku w kosmetykach

Dibutyloditiokarbaminian cynku może być dodawany do kosmetyków jako antyutleniacz i substancja o działaniu antymikrobowym.

INCI*: ZINC DIBUTYLDITHIOCARBAMATE
*INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - ujednolicone, międzynarodowe nazwy składników kosmetyków. W takiej postaci nazwa substancji występuje w opisie składu kosmetyku.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: carbamate-BZ; dibutyldithiocarbamate zinc; zinc dibutyldithiocarbamate; Zinc(II) Dibutyldithiocarbamate; Zinc bis(dibutyldithiocarbamate); zinc N,N-dibutylcarbamodithioate; Zinc di-n-butyldithiocarbamate; Zinc dibutyl dithiocarbamate; Dibutyloditiokarbaminian cynku; bis(dibutyloditiokarbaminian) cynku; Zinc dibutyldithiocarbamate; ZBC; ZDBC; CAS# 136-23-2; EC# 205-232-8

Substancja testowa: Dibutyloditiokarbaminian cynku 1% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. Z-002)

UWAGA! Powyższy opis nie wyczerpuje wszystkich możliwości narażenia oraz objawów, a uczulający Cię hapten może występować także w innych, niewymienionych powyżej źródłach. Dlatego zawsze weryfikuj skład produktów i substancji z którymi masz kontakt, a w razie wątpliwości zwróć się do lekarza.

Autor opisu: profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 17 November 2019.

sprawdz

 

polecamy