spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Alergia na metalowe endoprotezy i implanty - jak testować?

Coraz częściej w przypadku niepowodzeń, opóźnionego gojenia, przewlekłego bólu, reakcji ogólnoustrojowych o niejasnym podłożu pojawia się podejrzenie alergii na metalowe endoprotezy i implanty. Aktualnie podejrzenie takie można zweryfikować jedynie na drodze testów płatkowych. Testy laboratoryjne (np. test proliferacji limfocytów - LPT) wykonywane są głównie w celach eksperymentalnych, ich przydatność w rutynowej diagnostyce jest ograniczona a interpretacja wymaga wielkiej ostrożności oraz doświadczenia ze strony lekarza.

Podstawową metodą w diagnostyce alergii na metale jest wykonanie testów płatkowych z pełną serią metali (sole metali w odpowiednim stężeniu rozpuszczone w wazelinie lub wodzie), ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich metali wchodzących w skład stopu endoprotezy lub implantu. Informację na temat składu stopu można znaleźć w tzw. paszporcie wyrobu medycznego, a producent lub dystrybutor ma obowiązek informowania o składzie produktu. A zatem: w pierwszym rzędzie należy przeanalizować skład implantu lub protezy i wykonać testy płatkowe z rozszerzoną serią metali. Chrom, kobalt, nikiel i pallad - metale obecne w Polskiej Serii Podstawowej w takiej sytuacji nie wystarczają! Cennym uzupełnieniem testów płatkowych z serią metali może być test kontaktowy z materiałem implantu lub protezy, o ile jest dostępny w postaci zdatnej do testów.

Oto przykład wzorowego przygotowania materiału implantu do testów kontaktowych przez protetyka. Płaskie, wolne od ostrych krawędzi płytki zostały dostarczone do testów razem z "paszportem" zawierającym pełną informację na temat składu stopu:
implant, proteza - skórne testy alergologiczne

Doceniając dobre chęci, zaangażowanie i nakład pracy Kolegów z oddziału ortopedycznego, pomysł na dostarczenie w takiej postaci materiału endoprotezy stawu biodrowego do testów płatkowych należy niestety ocenić jako nietrafiony. Ktokolwiek zastanawia się dlaczego, niech spróbuje przespać dwie noce na metalowych wiórach... Zdecydowanie bardziej pomocne byłoby przekazanie pacjentowi kopii certyfikatu z dokładnymi danymi na temat składu endoprotezy:
implant, proteza - skórne testy alergologiczne

Autor: Prof. dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 5 December 2015, updated: 7 November 2017.

uczulacze od A do Z