spis tre¶ci serwisu strona startowa Kontakt

2-hydroksypropylometakrylan

2-hydroksypropylometakrylan (wzór chemiczny C7H12O3) to monomer metakrylowy stosowany w ¶wiatłoutwardzalnych materiałach dentystycznych i wypełniaczach (plombach), żywicach ¶wiatłoutwardzalnych, tuszach i farbach itp.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: Hydroksypropylometakrylan; HPMA;Metakrylan 2-hydroksypropylu; 2-hydroksypropylometakrylan; betahydroksypropylometakrylan; 2-Hydroxypropyl methacrylate; Hydroxypropyl methacrylate; 2-Hydroxypropylmethacrylat; 1,2-Propanediol monomethacrylate; 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester; 2-hydroxypropyl 2-methylprop-2-enoate; 2-Hydroxypropyl methacrylate; 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol; Méthacrylate de 2-hydroxypropyle; Methacrylic acid, 2-hydroxypropyl ester; β-Hydroxypropyl methacrylate; 1,2-Propanediol, 1-methacrylate; CAS 923-26-2; 27813-02-1.

Substancja testowa: 2-hydroksypropylometakrylan 2% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. H-018)

Autor opisu: Prof. UJ dr hab. med. Radosław ¦piewak, specjalista dermatolog i alergolog

¦ledĽ nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wył±cznie na własn± odpowiedzialno¶ć. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialno¶ć za ewentualne szkody wynikaj±ce z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych Ľródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wył±cznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagaj± pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław ¦piewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 30 January 2017.

uczulacze od A do Z