spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Disiarczek dipentametylenotiuramu (dwusiarczek dwupentametylenotiuramu)

Disiarczek dipentametylenotiuramu (dwusiarczek dwupentametylenotiuramu) to związek chemiczny o wzorze C12H20N2S4 stosowany jako akcelerator i wulkanizator w produkcji lateksu (rękawice) i gum butylowych.

Disiarczek dipentametylenotiuramu jest składnikiem mieszanki tiuramów testowanej rutynowo w ramach Polskiej Serii Podstawowej oraz serii KRAK.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: Dipentamethylenethiuram disulfide; Dicyclopentamethylenethiuram disulfide; Dipentamethylenethiuram disulfide; Bis(pentamethylene)thiuram disulfide; 1-Piperidinethiocarbonyl disulfide; PTD; Bis(1-piperidylthiocarbonyl) disulfide; Robac PTD; Bis(piperidinothiocarbonyl) disulfide; Disulfide, bis(1-piperidinylthioxomethyl); ZINC01606736; CAS# 94-37-1.

Substancja testowa: Disiarczek dipentametylenotiuramu 1% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. D-019)

Autor opisu: Prof. UJ dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 28 February 2017.

uczulacze od A do Z