spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Akrylan etylu

Akrylan etylu (wzór chemiczny C5H8O2) to monomer akrylowy wykorzystywany w produkcji żywic akrylowych, dodawany do farb, powłok przemysłowych, lateksu, a także w tworzywach sztucznych, takich jak kopolimer akrylanu etylenowego i etylowego, również w produkcji poli-akrylanowych elastomerów i gumy akrylowej. Jest również stosowany jako materiał protez dentystycznych, wypełniach wodnych farb emulsyjnych. Dodawany w procesie uszlachetniania tkanin, papieru i wyrobów skórzanych. Nadający elastyczność składnik klejów i żywic oraz utwardzonych powierzchni odpornych za zarysowania.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: akrylan etylu; etyloakrylan; Ethyl acrylate; EA; Ethyl prop-2-enoate; ethylene ethyl acrylate; Ethyl propenoate; Ethyl acrylate; Acrylic acid ethyl ester; Ethyl propenoate; Ethyl ester of acrylic acid; 1-Propenoic acid, Ethyl ester; Ethyl 2-Propenoate; 2-Propenoic Acid Ethyl Ester; Ethyl Propenoate; Acrylic Acid Ethyl Ester; Ethyl Ester; Carbonyl Ethylene; Ethoxycarbonylethylene; CAS 140-88-5.

Substancja testowa: Akrylan etylu 0,1% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. E-004)

Autor opisu: Prof. UJ dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 30 January 2017.

uczulacze od A do Z